ubytování v Chorvatsku s vlastní dopravou 2024

Kontakt

CA Jadranka
Dagmar Vaclíková
JUDr. Karel Suchánek
Urxova 296
500 06 Hradec Králové.

mobil: +420 723 047 534
tel.: +420 602 687 141
ca-jadranka@seznam.cz jadranka@volny.cz

Ostrov Mljet

Podrobnější informace

Mljet je nejjižněji ležící ostrov Jihodalmatských ostrovů. Nachází se 14 námořních mil od ostrova Korčula. Je přibližně 38 km dlouhý a 3 - 4 km široký. Jedná se o dlouhé horské pásmo a je poměrně hustě zalesněn.

Mljet - letecký pohledNejvyšším bodem ostrova je Veli Grad (514 m), který se nachází nad největší obcí ostrova Babino Polje. Tato obec je současně správním místem celého ostrova. Na ostrově žije přes 1200 obyvatel.

Nedotčená příroda, mírné klima i v pozdních měsících, klid a zejména čisté moře lákají stále vzrůstající počet návštěvníků. Navštívit stojí zato nejvýchodnější bod ostrova, záliv Saplunara, kde se nachází camping a kde je krásná pláž s jemným pískem.

Na ostrově Mljet je možno zájemcům nabídnout pobyt v soukromých apartmánech v obci Sobra. V dalších obcích, které byly dříve v nabídce CA JADRANKA, již pobyty nezajišťujeme pro neúměrně vysoké ceny. Jediný hotel na ostrově ODISEJ v Pomeně je zpravidla beznadějně vyprodán.

Turistické zajímavosti

V severozápadní části ostrova se nachází nejkrásnější národní park v této části Chorvatska. Nacházejí se zde Velké a Malé jezero, dvě laguny - hluboká krasová údolí s mořskou vodou, která sem vtéká úzkým průlivem.

Mljet - jezeroUprostřed Velkého jezera je ostrůvek s někdejším benediktýnským klášterem z 12. století, který byl později upravován goticky, renesančně i barokně a je nejzajímavějším turistickým místem této oblasti. V 60. letech uplynulého století byl přebudován na hotel.

Za návštěvou národního parku Mljet a zejména na návštěvu tohoto bývalého kláštera jsou vypravovány turistické zájezdy z poloostrova Pelješac a z města Korčula.

Odysseova jeskyně

Ostrov Mljet je obetkán mnoha bájemi. Pod obcí Babino Polje se nachází tzv. Odysseova jeskyně. Podle pověstí byl Mljet Homérovým ostrovem Ógyggií a Odysseus zde měl strávit sedm let s vílou Kalypsó. K jeskyni vede vyznačená stezka.

Z historie ostrova Mljet

Řekové kolonizovali ostrov koncem 4. století před n. l. Římanům sloužil jako vyhnanství pro nepohodlné. Od 14. století byl ostrov pod dubrovnickou svrchovaností. Za Rakouska-Uherska zde bylo leprosárium. Ve vesničkách nacházejících se na silnici spojující východ a západ ostrova, zejména Prožura, Maranovići a Korita, je stále patrný původní život. Zejména starší ženy zde nosí dodnes místní kroj.

Spojení s okolím

Spo1jení ostrova Mljet s pevninou je především z obce Sobra, odkud je spojení velkými trajekty s Dubrovníkem, ale i některými dalšími jadranskými přístavy. V letních měsících je provozována i trajektová linka mezi přístavem Polače na Mljetu a obcí Trstenik na poloostrově Pelješac.