ubytování v Chorvatsku s vlastní dopravou 2024

Kontakt

CA Jadranka
Dagmar Vaclíková
JUDr. Karel Suchánek
Urxova 296
500 06 Hradec Králové.

mobil: +420 723 047 534
tel.: +420 602 687 141
ca-jadranka@seznam.cz jadranka@volny.cz

Užitečné informace

Důležitá telefonní čísla

 • Mezinárodní předvolba: 385
 • Policie: 92
 • Hasiči: 93
 • Záchranka: 94
 • Havarijní služba a informace pro motoristy: 987
 • Ohlašovací středisko: 985

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vám představili chorvatské pobřeží, ostrovy, ostrůvky a poloostrov Pelješac.

Pokud projevíte zájem o pobyt v některém z míst, která jsou v nabídce CA JADRANKA, obraťte se na nás, rádi Vám odpovíme na případné dotazy a budeme se snažit vyhovět nebo poradit i při výběru pobytového místa.

V případě, že projevíte zájem o jiná místa Jižní a Střední Dalmácie než ta, která jsou v naší nabídce, bez obav napište. I v těchto případech máme možnost Vaše přání splnit a zajistit vám klidný pobyt. Nyní bychom Vás rádi seznámili s některými náležitostmi, které je nutno pro pobyt v Chorvatsku znát.

Doklady na cestu

Pro cestu do Chorvatska potřebujete platný občanský průkaz nebo cestovní pas, v němž je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Nezletilé dítě, jež necestuje společně s rodiči, nemusí být vybaveno jejich souhlasem (souhlasem zákonného zástupce) s cestou v doprovodu jiné osoby, nicméně v případě mimořádných událostí je praktické takový písemný souhlas mít u sebe.

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR (Záhřeb) nebo na konzulární jednatelství (Split, Rijeka), který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázově cestě do ČR. Pokud budete cestovat osobním automobilem, musíte mít tzv. "zelenou kartu", bez které může Vaše cesta skončit již na prvním hraničním přechodu. V zahraničí si ji sice můžete opatřit, ale značně se prodraží.

Řidič musí mít řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla (dříve osvědčení o technickém průkazu, "malý" technický průkaz) vozidla, s nímž cestujete. Tyto doklady musíte předložit, pokud o ně budete požádáni jak na hraničních přechodech, tak i při případných silničních kontrolách. Při cestě zapůjčeným vozidlem se doporučuje mít při sobě písemný souhlas vlastníka s použitím vozidla. Toto potvrzení musí být minimálně v anglickém jazyce nebo v jiném světovém jazyce. Formuláře těchto potvrzení jsou ke stažení v aktualitě Ústředního automotoklubu www.uamk.cz.

Délka bezvízového pobytu v Chorvatsku je do tří měsíců. Při delším pobytu musíte požádat o povolení příslušné úřady.

Zdravotní péče

Za účelem ošetření ve zdravotnických zařízeních je třeba předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění. Na základě tohoto průkazu ČR mohou čeští pojištěnci uplatňovat nárok na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče. Tento mechanismus však nepokrývá náklady na převoz nebo repatriaci pojištěnce do ČR, proto je doporučováno uzavření doplňkového cestovního zdravotního pojištění.

Od listopadu 2008 platí v Chorvatsku zákaz kouření na veřejných místech - ve zdravotnických zařízeních, školách, sportovních, kulturních a uměleckých zařízeních, na nádražích, zastávkách a dalších veřejných místech.

Od května 2009 přišel na řadu i zákaz kouření v barech, restauracích, kavárnách a klubech. Kouření je nyní možné pouze na venkovních zahrádkách a otevřených terasách. Ve vnitřních prostorách je povoleno jen velmi omezeně.

Pokuta za porušení zákazu je pro kuřáka 1 000 kun!

Přihlášení k pobytu

V Chorvatsku platí přihlašovací povinnost do 48 hodin od vstupu do Chorvatska. Při ubytování v hotelu, kempu i v soukromí tuto povinnost za turistu zajišťuje ubytovatel. V ostatních případech se přihlašuje každý turista individuálně sám na policejním oddělení pro cizince, které je v každé větší obci. Doklad o přihlášení je třeba si ponechat u sebe po celou dobu pobytu až do doby opuštění území Chorvatska, protože může být vyžadováno i při výjezdu z Chorvatska.

Kromě přihlašovací povinnosti má turista povinnost zaplatit za každé přenocování pobytovou taxu, kterou platí ubytovateli současně s účtem za ubytování. Ta se mění podle místa ubytování a také podle období, v němž se cizinec v Chorvatsku zdržuje.

Vzhledem k častým případům ponechávání cestovních dokladů jako zástavy při ubytování v soukromí, hotelu či kempu a následné ztráty těchto dokladů, upozorňuje Ministersto zahraničních věcí ČR, že podle odst. 2, §2 Zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů: "Cestovní doklad je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky". Ubytovatele je třeba na tuto skutečnost upozornit a namísto pasu složit finanční zálohu.

Chorvatské dopravní předpisy

Od 7. července 2012 začal v Chorvatsku platit nový silniční zákon, který zpřísnil pokuty. Její minimální částka je 300 kun (asi 1 000 korun). Při velkém překročení rychlosti (např. o více než 50 km/h) nebo vyšší hladině alkoholu můžete dostat pokutu ve výši 50 tisíc korun nebo vězení až 60 dní. Malé množství alkoholu do půl promile se toleruje.

Od ledna 2013 platí novela trestního zákona, která zavádí nové pojmy jako bezohledná či zběsilá jízda. Proto si dejte pozor na tento styl jízdy. V chorvatském zákoně totiž není přesně řečeno, co se takovým stylem jízdy myslí, a přitom vám za to hrozí až tři roky vězení. Posouzení bezohledné a zběsilé jízdy je totiž pouze na úsudku policisty.

Dopravní nehodu musí účastníci vždy nahlásit policii. Následně vyčká jejího příjezdu a počká až zajistí místo nehody. Když dojde k poškození vozu (bez ohledu na závažnost), vydá policie potvrzení o škodě. Bez něj by vozidlo nemohlo opustit Chorvatsko.

Přehled silničních pravidel

 • Alkohol: Je povolena hranice 0,5 promile, ale v případě nehody jde o přitěžující okolnost.
 • Rychlost: Na dálnici 130 km/h, na komunikacích pro motorová vozidla 110 km/h, mimo osady 90 km/h a v obci 50 km/h.
 • Pokuty: Překročení rychlosti mimo obec 500-7 000 kun (1 700-23 800 Kč), v obci až 15 000 kun. V případě nezaplacení hrozí až trest odnětí svobody do 60 dnů.
 • Telefonování: Je zakázáno s výjimkou handsfree.
 • Denní svícení: Není v létě povinné.
 • Reflexní vesty: Jsou předepsané jen oranžové a pro každého člena posádky.
 • Autosedačky: Povinné pro přepravu dítěte mladšího pěti let.
 • Cyklisté do 16 let musí používat ochrannou přilbu.

Dálniční poplatky

Na určených dálnicích Slovinska a Chorvatska jsou vybírány dálniční poplatky. Je dobré znát jejich výši a mít připravené drobné peníze, aby nedocházelo ke zdržením. Dálniční poplatek můžete zaplatit i ve valutách, ale trvá to déle.

Clo

Celní předpisy Chorvatské republiky jsou přizpůsobeny normám zemí Evropské unie. Dovoz a vývoz zahraniční i domácí měny v hotovosti a šeků je volný pro cizí a chorvatské občany žijící v zahraničí, ale povinností je na celnici přihlásit převoz jakékoli hotovosti, pokud přesahuje hodnotu 10 000 EUR.

Celní předpisy Chorvatské republiky povolují v cestovním styku bezcelní dovoz "osobního zavazadla". Tímto termínem jsou podle celního zákona myšleny předměty v osobním zavazadle cestujícího, tedy oděvy, obuv, předměty osobní hygieny, fotoaparát, videokamera, přenosné přístroje (televize, rádio, CD přehrávač, počítač apod.), sportovní a rekreační vybavení, v rozumném množství, které cestující potřebuje při jeho dočasném pobytu v zemi. Dovoz osobního zavazadla není limitován jeho hodnotou a množstvím.

Předměty pro osobní potřebu, které množstvím ani druhem nejsou určeny k prodeji (tedy nekomerčního charakteru), nýbrž k osobní potřebě cestujícího a jeho rodiny, se mohou dovážet bez cla a DPH pouze do hodnoty 1 000 kun. Limit platí pro každou osobu zvlášť.

Obecně platí, že dovoz potravin do Chorvatské republiky je možný přes hraniční přechody, na nichž působí veterinární a sanitární inspekce, která v závislosti na druhu potravin provádí kontrolu zdravotní nezávadnosti. Pokud se jedná o potraviny jako je chléb, pečivo, čokoláda, cukrovinky, těstoviny, koření, polévky, potravinové doplňky a další potraviny, které neobsahují syrové nebo zpracované maso, mléčné výrobky nebo ryby, může cestující dovézt přiměřené množství, tedy pro osobní potřebu cestujícího a jeho rodiny. Určení "přiměřenosti" je plně v kompetenci celních orgánů.

Dovoz drog a jiných omamných prostředků do Chorvatska není dovolen. Trestné je i užívání drog. Pokud chorvatská policie tento přestupek zjistí, pachatel je potrestán peněžitou pokutou a následně vyhoštěn se zákazem pobytu na území Chorvatska.

Lodní a trajektová doprava

Turisty, kteří cestují na některý z chorvatských ostrovů, bude zajímat lodní a trajektová doprava. Největším chorvatským námořním přepravcem je JADROLINIJA. Zajišťuje nejenom mezinárodní lodní dopravu, ale i vnitrostátní ve směru od Dubrovníku do Rijeky a nazpět, přičemž jsou zastávky ve všech větších jadranských přístavech a na velkých ostrovech. Lodě, které tuto dopravu zajišťují, jsou schopny přepravovat i automobily a autobusy. JADROLINIJA zajišťuje rovněž trajektovou přepravu z jednotlivých pevninských přístavů na ostrovy, případně poloostrov Pelješac. Tato doprava je kyvadlová a zajišťuje dopravu osob, automobilů, autobusů i nákladních vozidel. V období vrcholné sezóny a zejména v období sobot a nedělí je vhodné přijet do přístavu, z něhož chcete cestovat, s předstihem. Jinak se Vám může stát, že se na trajekt nedostanete. Dalším přepravcem je MEDITERANSKA PLOVITBA, která rovněž zajišťuje trajektovou přepravu obdobnou JADROLINII.

Domácí zvířata

Pokud se rozhodnete vzít na dovolenou svého psa nebo jiné domácí zvíře, informujte se nejprve, ve kterých ubytovacích zařízeních Vás s ním budou akceptovat. Ne v každém hotelu a apartmánu je to možné.

Převoz domácích mazlíčků přes hranici je možný pouze s potřebnou veterinární dokumentací o zdravotním stavu zvířat, přičemž psi a kočky musí být označeni mikročipem. . V případě, že je zvíře označeno mikročipem, který neodpovídá ISO Standardu 11784 nebo 11785, ale je jiného typu, majitel nebo zástupce je povinen zajistit odpovídající čtečku, která je potřebná ke čtení mikročipu. Kdykoli totiž musí být umožněno určování jména a adresy majitele zvířete. Číslo mikročipu musí veterinář zapsat do pasu nebo ověření, které majitel či zástupce nosí spolu se zvířetem.

Když cestujete se svým domácím mazlíčkem, tak jste za něj zodpovědní. Pokud přivážíte svého domácího mazlíčka do Chorvatska, máte veškerou zodpovědnost za plnění podmínek převozu. Ověřte si, zdali je váš domácí mazlíček včas očkován či přeočkován (revakcinace), podstoupil test titrace protilátek a jestli má platný pas. Pokud váš domácí mazlíček při příjezdu na hraniční přechod určený k jeho převozu nesplňuje uvedené požadavky, vstup do Chorvatska vám nemusí být povolen, případně může být zvíře vráceno do země původu nebo dáno do karantény. Jako majitel zvířete jste povinen uhradit veškeré náklady spojené s provedením těchto opatření.

Zejména doporučujeme obezřetnost u velkých plemen psů a u psů typu bull.

Tato opatření platí pro všechny státy, kterými budete do Chorvatska cestovat, to znamená pro Maďarsko, Rakousko, Slovinsko i pro Chorvatsko samotné. V případě nejasností se informujte u svého veterináře.

Měna

Národní měnou je kuna. Jedna kuna má 100 lipa. Přehled platných bankovek a mincí je uveden na stránkách Chorvatské národní banky (Hrvatska narodna banka - HNB). V současné době směníte bez problémů českou korunu v bankách, směnárnách, turistických kancelářích, hotelech, kempech i na poštách. Provize se činí 1 - 4 %. Nejvyšší provizi si účtují hotelové směnárny. U bank je směna nejvýhodnější.. Nemusíte tudíž bezpodmínečně mít eura, ale vzhledem k průjezdům jinými státy je to dobré. Je třeba pamatovat na to, že čím víc směn valut se provádí, tím více se zaplatí na směnárenských poplatcích.

Místní čas

Chorvatsko se nachází ve stejném časovém pásmu jako Česká republika. Platí zde stejná pravidla i pro zavádění letního a zimního času.

Pošty

Pošty ve větších městech jsou otevřeny od 7.00 do 19.00 hod, v menších městech do 7.00 do 14.00 hod. Na pobřeží a na ostrovech je zaveden dvousměnný provoz, a to od 7.00 do 12.00 hod a od 16.00 do 19.00 hod. V sobotu je na všech poštách jen dopolední provoz, v neděli jsou pošty zavřeny.

Poštovní známky lze koupit na poštách a v novinových a tabákových stáncích a kioscích. V současné době se pohlednice do České republiky frankují známkou 3,10 kun, dopisy 7,10 kun. Z pošt lze telefonovat, telegrafovat i faxovat.

Telefonní automaty (Hrvatski Telekom) jsou i v malých místech v přímoří. Všechny fungují jen na karty. Karty v hodnotě 15, 30, 50 a 100 kun se prodávají v kioscích nebo na poště. Minuta hovoru do chorvatské pevné sítě přijde na necelou kunu, do ČR přibližně 3,5 kuny. Přímý telefonní hovor s účastníkem v České republice se uskutečňuje takto: směrové číslo České republiky 00420 + telefonní číslo v ČR.

Mobilní telefonní síť v Chorvatsku provozují tři mobilní operátoři GSM: T-MOBILE HRVATSKA (předčíslí 098), VIPNET (předčíslí 091) a TELE2. S našimi mobilními operátory mají uzavřeny roamingové smlouvy.

Připojení k internetu v Chorvatsku

Internet je dostupný ve všech větších, ale i v mnoha menších letoviscích. Lze se bez problémů připojit v internetových kavárnách (internet caffe) a v hotelových internetových koutcích (internet corner). Ceny se pohybují většinou mezi 20 a 30 kunami za 1 hodinu. V luxusnějších hotelech se lze připojit k internetu přímo v hotelových pokojích a lze najít i ubytování v soukromí s možností internetu. V mnohých kempech a marinách je možné připojení pomocí bezdrátové sítě WIFI. Stále častěji nabízejí použití WIFI svým hostům i běžné kavárny a restaurace, a to zcela zdarma. Pokud je síť zabezpečena, obsluha sdělí na vyžádání heslo (chorvatsky: lozinka, anglicky: password). Další možností, jak se připojit k internetu, je koupit si SIM s balíčkem služeb chorvatských operátorů.

Zastupitelské úřady

 • Velvyslanectví České republiky (Veleposlanstvo Češke republike)

  Radnička cesta 47/VI
  (v administrativní budově zvané "ROMEO a JULIE" v prostorách umístěných v 6. patře)
  10 000 Zagreb
  Republika Hrvatska

  tel.: +385 1 6177 246, +385 1 6192 105, +385 1 6192 112
  fax ZÚ: 00385 1 6176 630
  fax KÚ: 00385 1 6177 239
  konzulární pohotovost-mobil: +385 91 612 1533
  e-mail: zagreb@embassy.mzv.cz
  web: www.mzv.cz/zagreb
  provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek: 7:45 - 16:15 hod.
  úřední hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek: 9:00 - 12:00 hod.


 • Konzulární jednatelství Split (Sezonski konzulat Republike Češke u HR)

  Obala H.N.P. 5/III (Riva)
  21 000 Split
  Republika Hrvatska

  telefon: +385 21 344 866
  fax: 00385 21 344 866
  e-mail: kj-split@mail.inet.hr
  konzulární pohotovost-mobil (nepřetržitá služba 24 hod. denně): +385 91 612 1660
  doba činnosti: 15.6. - 30.9.
  provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek: 9:00 - 12:00 hod.
  působnost úřadu: celé území Dalmácie (tj. od města Karlobag na jih)


 • Konzulární jednatelství Rijeka (Sezonski konzulat Republike Češke u HR)

  Trg 128. brigade Hrvatske vojske 4
  51 000 Rijeka
  Republika Hrvatska

  telefon: +385 51 212 515
  fax: 00385 51 212 515
  konzulární pohotovost-mobil (nepřetržitá služba 24 hod. denně): +385 91 612 1560
  e-mail: kj-rijeka@mail.inet.hr
  doba činnosti: 15.6. - 30.9.
  provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek: 9:00 - 12:00 hod.


Na konzuláty se lze obrátit v případě nepředvídaných událostí, jako je například ztráta cestovních dokladů, krádež, nehoda, úmrtí a podobně.

Doporučujeme ve všech nouzových situacích volat integrované nouzové číslo 112 (i z českých mobilních telefonů se volí přímo bez jakékoliv předvolby) !!!