ubytování v Chorvatsku s vlastní dopravou 2024

Podrobněji o letovisku Lovište

Obec Lovište - přístavObec na jižním pobřeží zálivu Luka na severozápadním konci poloostrova Pelješac. Obec má pouhých 242 obyvatel. V blízkosti Lovište se nacházejí četné zátoky s plážemi (Pržna, Česminova, Kržica, Rasoha, Bezdija). V severní části zálivu je chráněný prostor pro jachty.

Lovište je velmi klidné letovisko. Celá obec tvoří jednu velkou pláž obklopenou ovocnými a zelinářskými zahradami. Místní rybáři nabízejí širokou nabídku ryb a dalších mořských živočichů. Je zde vybudována i největší sušárna fíků a svatojánského chleba v celém Chorvatsku. Rekreantům učiní zcela jistě největší radost bílé písčité dno zálivu Mirca.

Památky a zajímavosti

V dobách římské říše bylo Lovište přístavem pro projíždějící lodě mezi Korčulou a Naronou (Vid u Metkoviče). Byly zde odkryty základy římské rustikální vily. Místní kostel je zasvěcený Panně Marii a pochází z roku 1885.

Při vnitrozemské obci Nakovana byla v posledních letech objevena významná ilyrská svatyně, jejíž vnitřní část archeologického naleziště je zatím nepřístupná.